Fondovi Europske unije osigurali su kvalitetnije mogućnosti obrazovanja.

Dante i EU projekti

Ustanova za obrazovanje odraslih Dante još od 2009. godine koristi programe Europske unije, kako bi unaprijedili svoju ponudu te pružili više svojim polaznicima.

Od 2011. godine Ustanovi Dante dodijeljeno je pravo da prva u Hrvatskoj bude domaćin i organizator kontakt seminara, stručnih usavršavanja, posjeta i razmjena te partnerstva i studijskih posjeta za sve osobe zaposlene u institucijama za obrazovanje odraslih u zemljama EU, državama kandidatkinjama i članicama EFTA-e.