Ustanova Dante danas ima više od 200 partnera u svim zemljama EU!

Širenjem svoje obrazovne ponude i drugih usluga, mreža partnera Ustanove Dante kontinuirano se povećava zbog čega danas Dante broji više od 200 partnera na nacionalnoj i međunarodnoj razini diljem Europske unije. Ustanova Dante vjeruje u zajedničku suradnju kao moćan alat za promociju cjeloživotnog učenja i uvođenje inovacija u području obrazovanja odraslih. Suradnja ustanova, udruga, lokalnih vlasti, agencija i drugih organizacija na svim razinama obrazovnog sustava doprinosi razmjeni znanja, usluga, vještina, a u konačnici i unaprjeđenju cjelokupnog sustava obrazovanja odraslih.

Neki od naših partnera na lokalnoj razini su Grad Rijeka, Zavod za zapošljavanje, Narodno učilište, Filozofski fakultet u Rijeci, na regionalnoj razini to su Primorsko-goranska županija, Riječka razvojna agencija „Porin“, Klaste zdravstvenog turizma „Kvarner“ te na nacionalnoj razini Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Agencija za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za mobilnost i programe EU, te druge ustanove i organizacije koje djeluju u području obrazovanja.

Kroz mnogobrojne europske projekte (Erasmus+ projekti, ESF projekti, Europe for Citizens, CEI projekti) Ustanova Dante uspostavila je suradnju s partnerima diljem Europske unije kroz zajednički rad na kreiranju novih programa i alata kojima se pokušava odgovoriti na potrebe obrazovanja odraslih na razini EU.

Isto tako, Ustanova Dante članica je nekoliko organizacija i zajednica kao što su Zajednica za strane jezike, Zajednica za obrazovanje odraslih, EAEA, ESREA, GINKO i CILS.

EU PROJEKTI

Vaučeri za besplatno obrazovanje
Škola jezika
Osposobljavanje i usavršavanje

KOJI
OBRAZOVNI
PROGRAM
ODABRATI?

Postavite Vaše pitanje!

ŠTO O NAMA KAŽU MEDIJI?

HRT RADIO

FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI

 

FIUMAN.HR

Vjerujemo u znanje.

Vjerujemo da ono mora biti dostupno svima. Vodimo se načelom osiguranja kvalitete, promicanjem međunarodne suradnje i partnerstva te poticanjem cjeloživotnog učenja.

Osluškujemo tvoje potrebe i programe prilagođavamo upravo tebi!