Podaci o polazniku

Spol *

Program osposobljavanja

Ispunjavanjem ovog obrasca potvrđujem da prihvaćam prikupljanje, opseg, način korištenja i distribuciju prikupljenih osobnih podataka prema Uredbi o zaštiti osobnih podataka(GDPR EU2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016.).