Prikupljanje osobnih podataka

Prilikom pregledavanja internetske stranice Ustanove za obrazovanje odraslih Dante, https://dante-ri.hr ne prikupljaju se podaci koji bi omogućili osobnu identifikaciju te je pregledavanje anonimno. Ako nam je za pružanje određene usluge potreban osobni podatak, posebno ćemo upozoriti korisnika, a osobni podaci u tom slučaju mogu uključivati ime i prezime, OIB, tvrtku ili naziv organizacije, adresu, telefon, e-mail adresu, i druge podatke po potrebi. Upisom osobnih podataka na za to predviđena polja na web stranici potvrđujete da ste svoje osobne podatke dobrovoljno stavili na raspolaganje te da dozvoljavate da se isti koriste u svrhu u koju su podaci dani.

Svrha, način obrade i čuvanje osobnih podataka

Svi osobni podaci koriste se isključivo u svrhe radi koje su prikupljeni i za koje je dana suglasnost i/ili privola. Prikupljeni podaci neće se ni na koji način učiniti dostupnim trećim osobama, osim u zakonom propisanu svrhu ili ako nije dana izričita suglasnost i/ili privola. Postavljanjem upita prema instituciji Ustanova za obrazovanje odraslih Dante dajete suglasnost da Vam odgovorimo istim kanalom komunikacije na koji ste postavili upit te da zadržimo Vaš osobni podatak koje ste nam dali u minimalnom vremenu koje je potrebno za uspješno izvršenje navedene svrhe prikupljanja podataka. Osobni podaci biti će duže zadržani samo ako je to zakonski potrebito ili ako je to potrebno u svrhu provođenja pravnog postupka u tijeku ili vjerojatnog budućeg pravnog postupka ili ako to može pomoći u sprječavanju prijevare.

Prava korisnika

Korisnik u svako doba ima sljedeća prava: pravo na informaciju o obradi osobnih podataka, pravo na povlačenje privole na obradu osobnih podataka, a čime će prestati obrada osobnih podataka; pravo na ispravak u slučaju ako se obrađuju osobni podaci koji su nepotpuni ili netočni; pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, povlačenje privole.

Upravljanje privolama za obradu osobnih podataka

Prihvaćanjem privole za korištenje osobnih podataka, putem newslettera Ustanove za obrazovanje Dante, dajete dozvolu za korištenje i pohranu osobnih podataka u svrhu marketinške promidžbe Ustanove za obrazovanje odraslikh Dante na period od 5 godina ako ranije ne povučete privolu.

Ova privola uključuje dijeljenje Vaših osobnih podataka s tvrtkom Google Ireland (Google), Facebook Ireland Ltd. (Facebook), Instagram Inc. (Instagram) u svrhu targetiranog relevantnog oglašavanja i The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp u svrhu slanje marketinških emailova. U svezi s ovom privolom Ustanova za obrazovanje odraslih Dante uključuje: slanje marketinškog newslettera s ponudom usluga koje pružamo na Vaš email, slanje personaliziranog emaila s ponudom usluga, Facebook Custom Audience listu za targetirane oglase s ponudom usluga, Google AdWords customer match funkciju za targetirane oglase s ponudom usluga. Prihvaćanjem privole na newsletteru pretplaćujete se na newsletter Ustanove za obrazovanje odraslih Dante, čime se dodajete na marketing listu i dajete privolu za korištenje osobnih podataka ime, prezime i e-mail adresu. Privolu možete bilo kada povući jednako lako kako ste je dali bez da navodite razlog klikom na link u newsletter-u.

Mjerenje posjećenosti

Ustanova za obrazovanje odraslih Dante koristi servis za mjerenje posjećenosti – Google Analytics. Ako želite onemogućiti da vam navedeni servis sprema kolačiće, možete ga zabraniti na sljedećem linku:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Odredbe zaštite osobnih podataka vezane za Facebook

Na web stranici institucije Ustanove za obrazovanje odraslih Dante ugrađena je komponenta društvene mreže Facebook. Ako je korisnik prijavljen na Facebook, u isto vrijeme Facebook može detektirati svaki njegov pregled web stranice Ustanove za obrazovanje odraslih Dante, a tokom boravka na web stranici koje je specifične podstranice posjetio. Ova informacija se prikuplja putem Facebook komponente i doznačuje se Facebook računu korisnika. Ako korisnik klikne na bilo koji gumb od Facebooka, tada se navedena informacija sprema na osobnom Facebook računu korisnika. Korisnik može koristiti Facebook postavke na http://facebook.com/about/privacy/ gdje će dobiti više informacija i mogućnosti navedene opcije da onemogući slanje osobnih podataka.

Odredbe zaštite osobnih podataka vezane za Instagram

Na web stranici ustanove za obrazovanje odraslih Dante ugrađena je komponenta društvene mreže Instagram.

Ako je korisnik u isto vrijeme prijavljen na Instagram, Instagram će detektirati svaki posjet web stranici Ustanove za obrazovanje odraslih Dante, a također i koje je specifične podstranice korisnik posjetio za vrijeme boravka na web stranici. Informacije prikuplja Instagram komponenta i doznačuje ih Instagram računu korisnika. Ako ispitanik klikne na neki od Instagram gumba na web stranici, Instagram će tu informaciju doznačiti Instagram računu korisnika i pohraniti taj osobni podatak. Više informacija za onemogućavanje slanja osobnih podataka saznajte na 
https://help.instagram.com/155833707900388
https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.