Methods of more attractive foreign language education, excluding English as a medium of instruction for applicants for job and asylum

O projektu

Projekt MAFLE bavi se podučavanjem migranata stranim jezicima. Sudjelujući u projektu, partnerske institucije namjeravaju razmjenjivati iskustva dijeleći materijale i metode kojima se koriste za podučavanje migranata A1 i A2 razini znanja jezika. Pritom se manji naglasak stavlja na podučavanje engleskoga, jer postoji potreba i za znanjima ostalih europskih jezika, finskoga, latvijskoga, estonskoga te rasprostranjenijih, španjolskoga i njemačkoga. Pažnja se posvećuje različitostima u podučavanju, uvjetovanima geografskim i socio-ekonomskim okolnostima. U sklopu projekta podučavat će se metode uključivanja stranoga jezika u svakodnevne aktivnosti, raditi na profesionalizaciji nastavnika jezika te opremanju knjiga i rječnika prilagođenih korisnicima čije je poznavanje jezika na A1 i A2 razini.

Potreba za razumijevanjem jezika i upoznavanjem kultura povećava se paralelno s mogućnostima promjene radnih mjesta i putovanja različitim zemljama. Politička je situacija sve nestabilnija pa sve veći broj ljudi pristiže u Europu. S ciljem izbjegavanja nemogućnosti integracije zbog nepoznavanja jezika, projektom se radi na atraktivnijim i bržim načinima učenja jezika. Dosad je svaka europska zemlja razvila svoje materijale i stekla iskustva u podučavanju onih u potrebi za azilom i poslom. Partnerske zemlje koje sudjeluju u projektu MAFLE rade na sakupljanju i razmjeni iskustva s ciljem stvaranja jedinstvenih materijala kojima će se zadovoljiti potrebe ciljane skupine.

Detalji projekta

TRAJANJE

1. studeni 2017. – 29. veljače 2020.

WEB STRANICA PROJEKTA
NOSITELJ PROJEKTA

Latvija

PARTNERI

Estonija
Finska
Austrija
Španjolska
Hrvatska