Improving Digital Knowledge

O projektu

Projekt E-PROGRESS bavi se usavršavanjem digitalnih kompetencija djelatnika ustanova za obrazovanje. Zahtjevi suvremenog društva rastu naglim tehnološkim razvojem te postavljaju nova očekivanja i zahtjeve za cjeloživotno učenje. Postoji potreba za promjenama načina poučavanja pa tako i za uvođenjem i uporabom IKT-a u nastavi i cjelokupnom obrazovnom procesu. Novi pristupi u obrazovnom procesu postavljaju pred djelatnika, nastavnika i polaznika potrebu za samostalnim istraživačkim radom i uporabom drugih izvora i alata. Iz tog se razloga nametnula nužnost informacijske i medijske pismenosti kao potpora novim modelima učenja i poučavanja.

Prijavitelj projekta E-PROGRESS je Ustanova za obrazovanje odraslih Dante, a osobe izravno uključene u projekt i njegove predviđene djelatnosti su djelatnici koji osim aktivnog provođenja nastave i radionica, sudjelujući u projektu usvajaju nova znanja i IKT vještine te obogaćuju ponudu ustanove.

Željom za zadržavanjem visoke kvalitete nastavnog procesa i rada cijele Ustanove koji su u skladu s njenim dugoročnim razvojnim planom, ciljevi ovog projekta su:

  • razvijanje IKT kompetencije i digitalne pismenosti djelatnika u svrhu moderniziranja nastave i nastavnih metoda te poboljšavanja kvalitete cijelog nastavnog procesa unutar cijele ustanove,
  • ovladavanje različitim elektroničkim alatima i platformama za izradu nastavnih materijala i provedbu nastavnih aktivnosti,
  • razvijanje kreativnog i kritičkog mišljenja te motivacije kod sudionika tečaja, djelatnika i polaznika te ostalih zaposlenika ustanove,
  • promoviranje i razvijanje medija i virtualne pismenosti u svrhu kvalitete i relevantnosti obrazovanja na svim razinama,
  • stvaranje prostora za razmjenu iskustava i primjera dobre prakse među nastavnicima i polaznicima,
  • promicanje suradnje između obrazovnih sektora te proširivanje mreže suradnje na lokalnoj, regionalnoj i EU razini,
  • povećanje internacionalizacije na razini obrazovanja.

Detalji projekta

ID PROJEKTA

2017-1-HR01-KA104-035064

TRAJANJE

2. veljače 2017. – 1. rujna 2018.

NOSITELJ PROJEKTA

Ustanova za obrazovanje odraslih Dante, Hrvatska

PARTNERI

Italija

Island

Belgija