O projektu

Posljednjih su godina zemlje diljem Europske unije, uključujući zemlje partnera, doživjele porast usluga digitalnih knjižnica koje su dostupne građanima, s većim brojem elektroničkih knjiga beletristike, aplikacija i repozitorija elektroničkih knjiga dostupnih svim građanima ili korisnicima javnih knjižnica. Razlog tome su pomak i napredak u zakonodavstvu i zakonu o autorskim pravima u vezi s elektroničkim knjigama, ali i inicijative knjižnica koje su usmjerene na modernizaciju svojih usluga.

Projektom TREĆA DOB ČITANJA planira se povećati kvaliteta interakcije nastavnika i djelatnika knjižnica sa starijim polaznicima/korisnicima zbog povećanih didaktičkih, komunikacijskih i motivacijskih kompetencija, bolje suradnje i komunikacije putem IKT alata te boljeg znanja o digitalnim alatima za čitanje. Željeni rezultat su također kompetentniji i stručniji nastavnici u obrazovanju odraslih i djelatnici knjižnice koji mogu napredovati izvan granica svog tradicionalnog pristupa te kulture obrazovanja i čitanja. Ovaj projekt omogućuje lakši i fleksibilniji razvoj kompetencija građana starije životne dobi tako što pruža visokokvalitetne mogućnosti učenja putem interneta

OČEKIVANI REZULTATI

Kurikulum za e-čitanje za odrasle
 
Kurikulum za e-čitanje usmjeren je na olakšavanje, poticanje i promišljanje novih načina čitanja za osobe starije životne dobi uz korištenje novih tehnologija. Glavni ciljevi su povećanje pristupa novim komunikacijskim tehnologijama za osobe starije životne dobi i razvijanje kulture čitanja kod građana starijih od 60 godina.

Portal zajednice za čitanje elektroničkih knjiga
 
Portal za e-učenje koji je dostupan i sadrži aktivnosti i alate na engleskom jeziku i jezicima svih partnera podržat će polaznike starije životne dobi u usvajanju planiranih vještina. Aktivnosti i alati na portalu također će biti dostupni za samostalno učenje bilo kojem (starijem) građaninu koji nije izravno uključen u program, ali želi razviti kompetencije za korištenje digitalnih alata, sudjelovati u čitateljskim klubovima ili koristiti nacionalne resurse za čitanje e-knjiga.
 
Program usavršavanja za nastavnike u obrazovanju odraslih i djelatnika knjižnice: Rad s polaznicima starije životne dobi

Program usavršavanja poticat će nastavnike u obrazovanju odraslih i djelatnike knjižnice na integraciju netradicionalnih pristupa i digitalnih alata u radu s polaznicima starije životne dobi.  Nastavnici i djelatnici knjižnice usvojit će i metode potrebne za podupiranje (samo)učenja polaznika u virtualnom okruženju.

Cilj projekta TREĆA DOB ČITANJA jest pridonijeti:
– povećanju pristupa novim komunikacijskim tehnologijama za osobe starije životne dobi i razvijanju kulture čitanja kod građana starijih od 60 godina
– razvijanju kompetencija nastavnika u obrazovanju odraslih i djelatnika knjižnice koji rade s osobama starije životne dobi kako bi mogli prilagoditi način podučavanja svom lokalnom kontekstu i potrebama polaznika
– razvijanju novih obrazovnih materijala i resursa usmjerenih na aktiviranje osoba starije životne dobi u virtualnom okruženju

Detalji projekta

ID PROJEKTA

2020-1-HR01-KA204-077729

WEB STRANICA PROJEKTA

https://www.3rd-reading-age.eu/ 

PARTNERI

Gradska knjižnica Rijeka, Hrvatska

Ustanova za obrazovanje odraslih Dante, Hrvatska

ArtSmart, Latvija

GLAFKA s.r.o., Češka Republika

Unione della Romagna Faentina, Italija

EUNI Partners, Bugarska

Galerija