THE THIRD READING AGE

O projektu

Posljednjih su godina zemlje diljem Europske unije, uključujući zemlje partnera, doživjele porast usluga digitalnih knjižnica koje su dostupne građanima, s većim brojem elektroničkih knjiga beletristike, aplikacija i repozitorija elektroničkih knjiga dostupnih svim građanima ili korisnicima javnih knjižnica. Razlog tome su pomak i napredak u zakonodavstvu i zakonu o autorskim pravima u vezi s elektroničkim knjigama, ali i inicijative knjižnica koje su usmjerene na modernizaciju svojih usluga.

Projektom TREĆA DOB ČITANJA planira se povećati kvaliteta interakcije nastavnika i djelatnika knjižnica sa starijim polaznicima/korisnicima zbog povećanih didaktičkih, komunikacijskih i motivacijskih kompetencija, bolje suradnje i komunikacije putem IKT alata te boljeg znanja o digitalnim alatima za čitanje. Željeni rezultat su također kompetentniji i stručniji nastavnici u obrazovanju odraslih i djelatnici knjižnice koji mogu napredovati izvan granica svog tradicionalnog pristupa te kulture obrazovanja i čitanja. Ovaj projekt omogućuje lakši i fleksibilniji razvoj kompetencija građana starije životne dobi tako što pruža visokokvalitetne mogućnosti učenja putem interneta.

OČEKIVANI REZULTATI

Kurikulum za e-čitanje za odrasle

Kurikulum za e-čitanje usmjeren je na olakšavanje, poticanje i promišljanje novih načina čitanja za osobe starije životne dobi uz korištenje novih tehnologija. Glavni ciljevi su povećanje pristupa novim komunikacijskim tehnologijama za osobe starije životne dobi i razvijanje kulture čitanja kod građana starijih od 60 godina.

Portal zajednice za čitanje elektroničkih knjiga

Portal za e-učenje koji je dostupan i sadrži aktivnosti i alate na engleskom jeziku i jezicima svih partnera podržat će polaznike starije životne dobi u usvajanju planiranih vještina. Aktivnosti i alati na portalu također će biti dostupni za samostalno učenje bilo kojem (starijem) građaninu koji nije izravno uključen u program, ali želi razviti kompetencije za korištenje digitalnih alata, sudjelovati u čitateljskim klubovima ili koristiti nacionalne resurse za čitanje e-knjiga.

Program usavršavanja za nastavnike u obrazovanju odraslih i djelatnika knjižnice: Rad s polaznicima starije životne dobi.

Program usavršavanja poticat će nastavnike u obrazovanju odraslih i djelatnike knjižnice na integraciju netradicionalnih pristupa i digitalnih alata u radu s polaznicima starije životne dobi.  Nastavnici i djelatnici knjižnice usvojit će i metode potrebne za podupiranje (samo)učenja polaznika u virtualnom okruženju.

CILJEVI

  • pridonjeti povećanju pristupa novim komunikacijskim tehnologijama za osobe starije životne dobi i razvijanju kulture čitanja kod građana starijih od 60 godina
  • pridonjeti razvijanju kompetencija nastavnika u obrazovanju odraslih i djelatnika knjižnice koji rade s osobama starije životne dobi kako bi mogli prilagoditi način podučavanja svom lokalnom kontekstu i potrebama polaznika
  • pridonjeti razvijanju novih obrazovnih materijala i resursa usmjerenih na aktiviranje osoba starije životne dobi u virtualnom okruženju.

Detalji projekta

ID PROJEKTA

2020-1-HR01-KA204-077729

WEB STRANICA PROJEKTA
NOSITELJ PROJEKTA

Gradska knjižnica Rijeka, Hrvatska

PARTNERI

Gradska knjižnica Rijeka, Hrvatska

Ustanova za obrazovanje odraslih Dante, Hrvatska

ArtSmart, Latvija

GLAFKA s.r.o., Češka Republika

Unione della Romagna Faentina, Italija

EUNI Partners, Bugarska