Learning Mobility of Individuals

O projektu

Projekt SPEAK OUT proizašao je iz razvojnog plana Ustanove za obrazovanje odraslih Dante, čiji je dugoročni cilj razviti ustanovu u centar za cjeloživotno učenje i profesionalni razvoj, a što je u planiranom roku moguće jedino uz nastavak sudjelovanja u međunarodnim projektima te održavanje i sklapanje kontakta s inozemnim partnerima. Ovaj projekt omogućit će odlazak osoblja škole Dante na tečajeve engleskog jezika u odabranoj ustanovi u Engleskoj u svrhu razvoja i unaprjeđenja kompetencija komuniciranja na stranom jeziku potrebnih za uspješno osmišljavanje i provedbu međunarodne suradnje.

Ovdje planirane projektne aktivnosti predstavljaju pripremnu fazu za realizaciju strateškog plana ustanove u kojoj je potrebno podići razinu kompetentnosti djelatnika i pripremiti ih za osmišljavanje i provedbu novih međunarodnih projekata, ali i novih edukativnih programa i tečajeva za građanstvo općenito i određene ciljne skupine posebno.

Budući da se strani jezik intenzivnije i cjelovitije usvaja u izvornom okruženju, vjerujemo da bi učenje u nekoj od zemalja engleskog govornog područja omogućilo razvoj komunikacijske kompetencije u kraćem i bržem roku. Također visokovrijednim smatramo i upoznavanje kulture i civilizacije engleskog govornog područja, običaja, stavova i vrijednosti.

Budući da sadržaji i programi kojima se naša ustanova primarno bavi jesu upravo programi učenja stranih jezika, uvjereni smo da program učenja stranog jezika u inozemnoj ustanovi s višegodišnjom uspješnom tradicijom predstavlja priliku za konstruktivnu komparativnu analizu, ali i model po kojem možemo razvijati vlastitu praksu ekvivalentnih programa u našoj zemlji.

Projektne aktivnosti obuhvaćaju odlazak na trotjedni tečaj engleskoga jezika u odabranu ustanovu iz Engleskoj, razmjenu iskustava sa sustručnjacima iz iste, konstruktivnu komunikaciju i međusobno savjetovanje, evaluaciju, refleksiju i implementaciju novih znanja i vještina u rad Ustanove za obrazovanje odraslih Dante.

Očekuje se da će se djelatnici ustanove uključeni u projekt profesionalno razvijati i steći znanja, vještine i stavove važne za razvoj i unaprjeđenje kompetencije komuniciranja na stranom jeziku i interkulturalne kompetencije. Postat će kompetentniji predavači i voditelji i sudionici međunarodnih projekata.

Njegujući kontakte s projektnim partnerima i upoznajući nove suradnike i kolege u drugim europskim zemljama, naša ustanova će svojim partnerima predstaviti postojeću djelatnosti i programe stručnog usavršavanja za učitelje i nastavnike, svoj grad, regiju i državu te ojačati vlastitu europsku dimenziju djelovanja i postojanja.

Detalji projekta

ID PROJEKTA

2015-1-HR01-KA104-012967

TRAJANJE

1. srpnja 2015. – 1. srpnja 2016.

NOSITELJ PROJEKTA

Ustanova za obrazovanje odraslih Dante, Hrvatska