Strenght Empowers Teachers Competence in Adult Education

O projektu

Područje obrazovanja odraslih sve je razvijenije diljem Europe i partnerskih zemalja, zbog čega se javlja sve veća potreba za kvalitetom i opširnijom ponudom programa obrazovanja. Postizanje kvalitete prvenstveno se može ostvariti educiranjem učitelja i trenera koji rade u obrazovanju odraslih. Glavni je cilj projekta SET C. poboljšati stanje u obrazovanju odraslih u pet partnerskih zemalja, a kako bi se obogatile i dodatno razvile kompetencije učitelja. Naglasak u projektnim aktivnostima stavljen je na metode u podučavanju jezika te na razvoj metoda podučavanja vezanih uz sljedeća područja:

  • pedagogija i andragogija,
  • psihologija,
  • cjeloživotno učenje,
  • strategije učenja i podučavanja,
  • komunikacija,
  • interkulturalnost,
  • transverzalne vještine.

Partnerske institucije koje sudjeluju u projektu žele razviti moderniji, dinamičniji i profesionalniji kontekst podučavanja, otvoren za uključivanje dobrih praksi i novih metoda u dnevne aktivnosti, s ciljem usklađivanja profesionalnog razvoja osoblja s potrebama pojedinca i ciljevima organizacije. Projektni partneri, kroz mobilnosti i aktivnosti projekta, uče i istražuju o potrebama i metodama podučavanja  osoba niže stručne spreme.

Detalji projekta

TRAJANJE

1. listopada 2017. – 31. kolovoza 2020.

WEB STRANICA PROJEKTA
NOSITELJ PROJEKTA

Ustanova za obrazovanje odraslih Dante, Hrvatska

PARTNERI

Fundacja Badz Aktywny, Poljska

Valsts administracijas skola, Latvija

Anyksciu svietimo pagalbos tarnyba, Litva

Campus Lidköping, Švedska