Learning Forward 21

O projektu

Projekt LEARNING FORWARD 21 usredotočen je na umrežavanje regionalnih pružatelja usluga obrazovanja odraslih s ciljem stvaranja modernih centara za učenje u dvije partnerske regije (Rijeka, Hrvatska i Mali Karpati, Slovačka). Na taj način želimo doprinijeti izgradnji otvorenog i uključivog regionalnog okruženja za obrazovanje koje odgovara potrebama 21. stoljeća. Centri će nuditi fleksibilne i inovativne module koji će se moći izvoditi uživo, online ili u hibridnom obliku. Moduli će se usredotočiti na „zelene“ i građanske kompetencije stanovništva te će ujedno razvijati njihove jezične i medijske vještine.

Projekt proizlazi iz potrebe za povećanjem broja polaznika u sustavu obrazovanja odraslih u Slovačkoj i u Hrvatskoj te za podizanjem svijesti o prednostima i potencijalu obrazovanja odraslih među stanovništvom te posebice lokalnim vlastima. Jasna je i potreba za izgradnjom kompetencija stanovnika ciljnih regija, posebice zelenih i građanskih kompetencija koje su ključne za život u 21. stoljeću.

CILJNE SKUPINE

Primarna ciljna skupina su regionalni pružatelji obrazovanja odraslih na riječkom području i u Malim Karpatima. Projekt se temelji na teoriji tzv. kolektivnog utjecaja (en. collective impact) koji će se pilotirati kroz umrežavanje pružatelja usluga, identifikaciju zajedničkog programa i ciljeva, prikupljanje podataka, zajedničku izgradnju odnosa s ključnim regionalnim akterima (lokalne i regionalne javne vlasti, škole, nevladine organizacije itd.), ali i kroz otvorenu i dosljednu komunikaciju s ciljem izgradnje međusobnog povjerenja. Krajnji korisnici rezultata projekta bit će članovi lokalnih/regionalnih zajednica (Rijeka, Mali Karpati) koji će na raspolaganju imati pristupačno, otvoreno i fleksibilno obrazovanje za život u 21. stoljeću.

REZULTATI

  1. Forward Looking Learning Center – centar za obrazovanje po mjeri 21. stoljeća
  2. Digitalna platforma (platforma za informacije i e-učenje)
  3. Obrazovni moduli: Zelene kompetencije i Građanske kompetencije s fokusom na I. Građansko sudjelovanje, II. Projektno razmišljanje, III. Medijsku pismenost

Detalji projekta

ID PROJEKTA

2021-1-SK01-KA220-ADU-000028403.

TRAJANJE

1.2.2022. – 31.1.2024.

WEB STRANICA PROJEKTA

Stiže uskoro!

NOSITELJ PROJEKTA

Academia Istropolitana Nova, Slovačka

PARTNERI

Ustanova za obrazovanje odraslih Dante, Hrvatska

Grafia, spolecnost s rucenim omezenym, Češka

Õppus OÜ, Estonija

Strom života, Slovačka