KAUZ

O projektu

KAUZ (Werkstatt für Klima, Arbeit und Zukunft) – laboratorij za klimu, rad i budućnost. U trogodišnjem obrazovnom projektu koji se sastoji od niza radionica, podcastova, videozapisa i mikro-učenja na društvenim mrežama, KAUZ istražuje zašto živimo i radimo na štetu drugih i kako možemo postići dobar život za sve.
Inicijativa KAUZ – Laboratorij za klimu, rad i budućnost razvili su autori brošure “Von A wie Arbeit bis Zwie Zukunft. Arbeiten und Wirtschaften in der Klimakrise”. Nakon objavljivanja brošure javila se želja za daljnjim zajedničkim radom u području obrazovanja. U međuvremenu više nisu sami: KAUZ ima četiri partnerske organizacije u Njemačkoj, Italiji i Hrvatskoj, a financira se iz programa Erasmus + Europske unije u trogodišnjem projektu (rujan 2020. -kolovoz 2023.). U Austriji je inicijativa našla svoj dom u kolektivnom udruženju Periscope, ali i dalje živi od uglavnom dobrovoljnog zalaganja svojih članova.

O čemu govori KAUZ?

Ekološke granice našeg planeta čine velike promjene u našem europskom načinu života neizbježnima. U svom dobro utemeljenom znanstvenom radu „Imperijalni način života“ sveučilišni profesori Ulrich Brand i Markus Wissen pokazali su kako naš način života vodi do globalnog, neodrživog razvoja i uzrokuje brzu klimatsku krizu. Kao najnoviji primjer, koronavirus ne samo da ima korijene u umjetnom smanjenju staništa divljih životinja, već također pokazuje praznine i zamke našeg trenutnog gospodarskog sustava. Koronavirus nam još jednom pokazuje da se naš sadašnji životni i ekonomski model sada moraju mijenjati – u osnovi demokracije, zaštite okoliša i socijalne pravde. Naša održiva i demokratska budućnost može se odvijati samo aktivnim sudjelovanjem ljudi. Međutim, fenomeni trenutnog imperijalnog načina života, poput pritiska velikih očekivanja, stresa i prekomjerne potrošnje, često nas odvlače od usredotočenosti na rješenja i mogu dovesti do nacionalizma, ekstremizma i trajne degradacije okoliša. Zbog toga se zalažemo za informiranu javnost,
donošenje odluka na temelju činjenica i pozdravljajući smjele političke, društvene i individualne promjene potrebne za pravednu i održivu budućnost.

Naša vizija

Naš su cilj prosvijetljeni i informirani ljudi koji aktivno podržavaju pravednu tranziciju, uključuju se u političke procese i grade budućnost koja je vrijedna zajedničkog življenja. Naša ciljna skupina su s jedne strane nastavnici u obrazovanju odraslih, posebno oni koji rade na području održivosti. S druge strane, i kao glavni korisnik, usmjereni smo na ljude u radnoj dobi između 18 i 65 godina koji su otvoreni za proučavanje alternativnih načina života i proizvodnje utemeljenih na solidarnosti. Odabrali smo ovu skupinu jer se tematski fokusiramo na rad i proizvodnju. Spomenuti izazovi mogu se riješiti samo na međunarodnoj razini, zbog čega se projekt nalazi u Austriji (Udruženje Periscope Association), Njemačkoj (Common Future Association i Sveučilište u Siegenu), Hrvatskoj (Ustanova za obrazovanje odraslih Dante) i Italiji (Sveučilište u Bolzanu). Rad u ove četiri zemlje u neposrednoj blizini olakšava putovanje na potrebne projektne sastanke na licu mjesta, a ne zrakoplovom. Ipak, željeli bismo ići još dalje i doći do drugih zemalja. Projektom će se proizvesti i distribuirati višekratni materijal za kombinirano učenje s radionicama, serijama podcasta, video isječcima i mikro učenjem. Osobe koje će dalje provoditi projekt će biti osposobljeni za upotrebu ovih materijala kako bi se oni koristili i razvijali na održiv način. Cjelokupni sadržaj bit će lako slušati i razumjeti te će uključivati odrasle osobe bez formalnog visokog obrazovanja. Kvalitetu ovih obrazovnih materijala osigurat će dva osposobljavanja za članove timova organizacija koje sudjeluju. Osposobljavanje će uključivati održavanje radionica, oblikovanje i moderiranje. U drugom osposobljavanju fokus je na vršnjačkom učenju kroz razmjenu iskustava koja su sudionici stekli tijekom radionica. Također ćemo razgovarati o tome kako se naše aktivnosti mogu uspješno nastaviti i nakon trajanja projekta. Dugoročna korist projekta je promocija aktivnog civilnog društva kroz interaktivne metode i stvaranje održivih mreža. KAUZ potiče učenike da aktivno oblikuju pravedan prijelaz usmjeren na transformiranje naših društava prema ekološkom i održivom razvoju.

Projektne aktivnosti

Razvit će se i ponuditi četiri koncepta radionice u suradnji s raznim organizacijama civilnog društva. Namijenjeni su upoznavanju sudionika s konceptima imperijalnog i solidarnog načina života, raspravljanju o globalnim lancima vrijednosti, vršenju pravednih prijelaza koji ne ostavljaju za sobom ni ljude ni okoliš, a bave se i područjem skrbi. Okupljanjem ljudi na radionicama želimo razviti alternative i potaknuti uključivanje civilnog društva. Našom serijom podcasta želimo doći do ljudi s ograničenim vremenom u svakodnevnom životu i potaknuti ih na sudjelovanje u takvim događajima. S jedne strane, podcastovi će intervjuirati ljude koji već žive solidarne alternative u svom svakodnevnom životu, a opet su isto ljudi poput vas i mene. S druge strane, bit će epizoda u kojima stručnjaci raspravljaju o temama kao što su održivi razvoj, mogućnosti ekološke i poštene proizvodnje i potrošnje itd. Videoisječci se sastoje od animiranih isječaka na bijeloj ploči koji objašnjavaju važne pojmove i kontekst te nude razgovore, rasprave i intervjue s vodećim stručnjacima koji potiču na razmišljanje. Videozapisi će biti uključeni u našu seriju radionica kao sadržaj rasprave, a istodobno će se ponovno koristiti kao neovisni sadržaji za učenje za osobe koje će dalje promovirati projekt i za nastavnike u obrazovanju odraslih. Mikroučenja sastoje se od niza jezgrovitih sadržaja na društvenim mrežama, poput kratkih stripova, slika i memova koji se mogu pogledati u roku od jedne minute i inspirirati. Cilj je proširiti ih dalje i doseći veliki broj ljudi. Humor je važan pristup. Iako svako mikroučenje ima svoju temu, trebalo bi se voditi zajedničkom niti. Mikroučenja su također dizajnirana za pružanje povratnih informacija i moderirane rasprave u komentarima, tako da korisnici mogu međusobno podijeliti svoja iskustva i steći nova znanja u raspravama.

Detalji projekta

ID PROJEKTA

2020-1-DE02-KA204-007671

WEB STRANICA PROJEKTA
NOSITELJ PROJEKTA

Common Future e.V., Njemačka

PARTNERI

Common Future e.V., Njemačka

Libera Universita Di Bolzano, Italija

Periskop – Kollektiv für solidarischen und ökologischen Wandel, Austrija

Ustanova za obrazovanje odraslih Dante, Hrvatska