Raising awareness of how radicalization happens for greater individual safety and country security

O projektu

Projekt EU Defence Network bavi se borbom protiv euroskepticizma. Otvorena demokratska društva Europske Unije ovise o sposobnosti građana da pristupe raznim provjerljivim informacijama kako bi mogli oblikovati svoja stajališta o različitim političkim pitanjima. Na taj način građani mogu informirano sudjelovati u javnim raspravama i izražavati svoju volju slobodnim i pravednim političkim procesima. Ipak, ti se demokratski procesi sve više izazivaju namjernim, velikim i sustavnim širenjem dezinformacija.

Euroskepticizam je krenuo prema „mainstream“ političkoj i popularnoj kulturi. Euroskeptični pokret dobiva više pažnje ljudi s emocionalnom i pojednostavljenom retorikom, a ne racionalnim, složenim i na činjenicama utemeljenim rezoniranjima koje mi – civilno društvo – nastojimo pružiti. Euroskeptični pokret dobiva veću podršku u javnosti, prijeteći legitimitetu i popularnosti europskog procesa integracije.

Ljudi s visokom razinom medijske pismenosti bolje razumiju EU, zauzimaju stav, donose vlastite zaključke, razaznaju istinite od lažnih vijesti, ne slijede trendove te bolje prosuđuju postignuća i koristi EU. S druge strane, ljudi niske razine medijske pismenosti ranjivi su, pogođeni, impresionirani i sukobljavaju se s euroskeptičnim narativima.

Kako bi se borila protiv ovih pitanja, EU Defence Network (eng. EU obrambena mreža) nastoji pronaći načine za promicanje dobrih praksi obuke na temu medijske pismenosti. Glavni fokus je poboljšanje razine medijske pismenosti među mladima kroz razvoj zajednice stručnjaka za medijsku pismenost koji rade s mladima u školama i u neformalnom kontekstu. Usredotočujući se na otkrivanje i izlaganje trendnih narativa, kanaliziranjem dezinformacija i drugim tehnikama, ambiciozni cilj ovog projekta je pokušati dugoročno pretvoriti kritiku EU u pozitivnog pokretača europske integracije te pomoći EU da se približi svojim građanima i poveća njihovu otpornost.

EU Defence Network predviđa sudjelovanje 18 zemalja EU-a.

Detalji projekta

TRAJANJE

1. rujna 2017. – 31. kolovoza 2019.

WEB STRANICA PROJEKTA
PARTNERI

Ujedinjeno Kraljevstvo
Irska
Cipar
Portugal
Španjolska
Češka
Finska
Hrvatska