Gendermen

O projektu

Cilj projekta “GENDERMEN” –  Kako uključiti muškarce u rodna pitanja i dobiti njihovu podršku jest razviti inovativne rezultate u području obrazovanja odraslih u području jednakih mogućnosti i rodnih pitanja.

Tema je usmjerena na osobe koje žele produbiti znanja o rodnim pitanjima, na studente, socijalne radnike, istraživače, nacionalne i međunarodne institucije, kao i nevladine organizacije i aktivne pojedince. Rezultati projekta imaju za cilj pridonijeti razumijevanju rodnih pitanja sa stajališta muškaraca.

REZULTATI

U sklopu projekta razvili smo tri intelektualna rezultata:

  1. Priručnik „Uključivanje muškaraca u rodna pitanja“ – Priručnik sažima zapažanja o pristupu muškaraca rodnim pitanjima u tri partnerske zemlje. Glavni cilj priručnika je osmisliti i opisati postupke kojima ćemo postići sudjelovanje muškaraca u temama vezanim za rodna pitanja i jednake mogućnosti. Priručnik je podijeljen u dva dijela: jedan je za širu javnost, a drugi je namijenjen stručnjacima i radnicima u organizacijama koje se bave rodnim pitanjima, menadžerima ljudskih resursa i državnim službenicima. Pogledajte više: GENDERMEN_Priručnik – Kako uključiti muškarce u rodna pitanja
  2. Online tečaj „Uključivanje muškaraca u rodna pitanja” – bavi se pitanjem sudjelovanja muškaraca u temama ravnopravnosti spolova i jednakim mogućnostima. Namijenjen je široj javnosti, a tijekom provedbe pilot-aktivnosti, tečaj je testiralo 150 osoba iz Hrvatske, Italije i Češke. Tečaj je dostupan na tri jezika, a hrvatsku verziju možete pogledati ovdje: https://gendermen.kpms.cz/my/index.php?lang=hr
  3. Radionice za stručnjake odnosno za menadžere ljudskih resursa, studente društvenih studija, članove nevladinih organizacija. Materijali za 4 radionice dostupni su kao nastavni planovi i prateće prezentacije. Materijali o radionicama su dostupni ovdje:

Radionica – Kako uključiti muškarce u rodna pitanja – Nastavni plan

Radionica 1 – Prezentacija (1)

Radionica 2 – Prezentacija

Radionica 3 – Prezentacija

Radionica 4 – Prezentacija

Gendermen_Webinar_Rodna ravnopravnost s naglaskom na uključivanje muškaraca

Gendermen_Webinar_Rodna ravnopravnost s naglaskom na uključivanje muškaraca (prezentacija)

Detalji projekta

ID PROJEKTA

2019-1-CZ01-KA204-061188

WEB STRANICA PROJEKTA
NOSITELJ PROJEKTA

Klub personalistaů Moravy a Slezska, zs, (KPMS), Češka

PARTNERI

Klub personalistaů Moravy a Slezska, zs, (KPMS), Češka

CEIPES, Međunarodni centar za promicanje obrazovanja i razvoja, Italija

Ustanova za obrazovanje odraslih DANTE, Hrvatska