Financial Literacy for Woman in the NEET system

O projektu

Projekt FLOW bavi se financijskom pismenošću žena koje nisu zaposlene i nisu u sustavu obrazovanja (NEET).  Primarni je cilj projekta osmisliti i razviti nove obrazovne materijale i resurse usmjerene na aktiviranje NEET žena te pružanje podrške u izgradnji njihovih vještina i kompetencija u svrhu reintegracije u obrazovanje, aktivno građanstvo ili zapošljavanje.

Partneri će se usredotočiti na izgradnju povjerenja koje je možda bilo narušeno prethodnim negativnim iskustvima i na rješavanje motivacijskih aspekata koji predstavljaju prepreke u reintegraciji. Nakon što se NEET žene ponovno aktiviraju kroz izazove za učenje temeljene na igrama, usredotočit će se na razvoj ključnih tržišno orijentiranih kompetencija. Za profesionalce u obrazovanju odraslih koji će biti zaduženi za pružanje i održavanje edukacija ovog tipa, partneri predlažu program obuke koji će im pomoći u korištenju novih resursa, ali i razvijanju ključnih vještina koje će im omogućiti prevladavanje novih izazova u budućnosti.

Detalji projekta

ID PROJEKTA

2019-1-HR01-KA204-060785

TRAJANJE

1. rujna 2019. – 31. kolovoza 2021.

WEB STRANICA PROJEKTA
NOSITELJ PROJEKTA

Stankovic d.o.o., Hrvatska

PARTNERI

Ustanova za obrazovanje odraslih Dante, Hrvatska

Institute of Entrepreneurship Development, Grčka

E.RI.FO.- Ente di ricerca e formazione, Italija

Creator European Consultants S.R.L, Rumunjska

INOVA+ – Innovation Services, SA, Portugal