Supporting Migrant Women as Integration Leaders

O projektu

Kroz projekt ENGAGE radi se na izgradnji novog integracijskog kurikuluma, a primjenom njegovih načela i smjernica podržat će se migrantice kao inicijatorice integracije i voditeljica migrantske zajednice.

Ciljevi projekta ENGAGE su:

  • razviti individualizirani, verificirani kurikulum naziva Voditelj integracije namijenjen migranticama koji podržava stjecanje ključnih vještina neophodnih za njihovu novu ulogu voditelja integracije u njihovim zajednicama;
  • razviti program usavršavanja za nastavnike u obrazovanju odraslih i trenera koji rade s migrantima;
  • razviti kaskadni model integracije u kojem svaki obučeni voditelj integracije surađuje s najmanje 5 migrantica i stvara mikro-mreže;
  • pružiti alate i resurse za integraciju migranata.

Dante, sudjelujući u projektu, doprinosi stvaranju novoga, individualiziranoga kurikuluma za integraciju, ujedno kreirajući niz sredstava za usavršavanje djelatnika. Time se želi utjecati na migrantice da postanu voditeljice integracije u svojim zajednicama, ali i na nastavnike u obrazovanju odraslih koji će migrantima i izbjeglicama pružiti potrebna znanja, vještine i spoznaje.

Detalji projekta

ID PROJEKTA

612741-CITIZ-1-2019-1-BE-CITIZ-NT

WEB STRANICA PROJEKTA
TRAJANJE

1. rujna 2017. – 31. kolovoza 2019.

NOSITELJ PROJEKTA

Sud Concept, Francuska

PARTNERI

Ustanova za obrazovanje odraslih Dante, Hrvatska

Speha Fresia, Italija

BEST – Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH, Njemačka

Future In Perspective Ltd., Irska

Centre for the Advancement of Research and Development in Educational Technology “Cardet” Ltd., Cipar