Edukacija osoba s invaliditetom za poslove u turizmu

O projektu

Kroz projekt EDUKOSI. TURIZAM pružat će socijalne usluge za 110 OSI kroz unaprjeđenje i provedbu obrazovnog programa Osposobljavanje za poslove Internet prodaje u turizmu, provedbom treninga za razvoj socio-emocionalnih vještina te profesionalnog usmjeravanja i savjetovanja s ciljem integracije OSI na tržište rada. Za osiguravanje kvalitetne i stručne edukacije razvija se i provodi program usavršavanja predavača i mentora u radu s OSI. Razvojem digitalne platforme – tržište rada i obrazovanja za OSI te kroz događaje za poslodavce promiče se pristup tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Projekt rješava problem nezaposlenosti OSI dijelom uzrokovane neodgovarajućim obrazovnim programima i nedovoljnim kompetencijama za rad. Doprinosi i rješavanju problema nedostatka radne snage i osposobljavanja ljudskih potencijala u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda, a provodi se u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Detalji projekta

ID PROJEKTA

UP.02.2.2.17

NOSITELJ PROJEKTA

Pučko otvoreno učilište Poreč

PARTNERI

Ustanova za obrazovanje odraslih Dante
Društvo invalida Poreč
Društvo za istraživanje i potporu
Mini karavan servis d.o.o.