Strengthening the digital and multilingual skills of adults

O projektu

Kroz projekt „Digital Clil for All“ ojačat će se digitalne i višejezične vještine odraslih. Te ključne kompetencije potiču sposobnost sudjelovanja u društvenom životu, šire mogućnosti zapošljavanja i poboljšavaju socijalno-profesionalne uvjete građana.

Prema preporukama Vijeća Europske unije za 2018. godinu, jedna od karakteristika ovih ključnih kompetencija je mogućnost stjecanja i nadogradnje znanja tijekom cijelog života. Najnovija izvješća pokazuju kako Europa u ovom segmentu još uvijek zaostaje, posebno kad je riječ o odrasloj populaciji: 44% stanovništva ima osnovne digitalne vještine, dok samo 35,2% zna dodatni jezik osim materinjeg.

S obzirom na važnost jačanja transverzalnih vještina tijekom čitavog života i rezultate istraživanja prema kojima je razina digitalnih i višejezičnih vještina odrasle populacije i dalje preniska, DigiClil4all projekt želi stvoriti novu metodologiju podučavanja koja će se koristiti za podučavanje odraslih. Metoda Ditgial Clil integrira CLIL pristup (sadržajno i jezično integrirano učenje), koji koristi drugi jezik za prenošenje nelingvističkih disciplina, primjenom IKT-a, poboljšavajući digitalnu dimenziju u nastavnom procesu.

Opći je cilj ovog projekta, dakle, poboljšati i ojačati digitalne i jezične vještine odraslih polaznika radi aktivnijeg sudjelovanja na tržištu rada i unutar europskog društva.

Detalji projekta

ID PROJEKTA

2019-1-IT02-KA204-062808

WEB STRANICA PROJEKTA
PARTNERI

DOREA, Cipar

DomSpain, Španjolska

Ustanova za obrazovanje odraslih Dante, Hrvatska

Asociatia Bridge Language Study House, Rumunjska

EBIT, Italija

Progeu, Italija