COMPASS

O projektu

COMPASS je inicijativa koja je nastala iz potrebe prepoznate u svim partnerskim zemljama, a to je motiviranje starijih polaznika da preuzmu aktivniju ulogu u cjeloživotnim učenju.

CILJEVI

Ciljevi partnera uključuju razvijanje novih i inovativnih načina kombiniranja učenja stranog jezika i kulturne bašine. To rezultira stvaranju obrazovnih materijala i metodologija koje vode prema poboljšanju nastavničkih kompetencija nastavnika u obrazovanju odraslih te potiču motivaciju starijih polaznika za učenjem. Jedna od glavnih prednosti projekta COMPASS jest povećanje motivacije starijih polaznika za uključivanje u proces cjeloživotnog učenja.

REZULTATI

Partneri predlažu razvoj sljedećih intelektualnih rezultata kako bi se postigli postavljeni ciljevi projekta:

  • Razvoj otvorene platforme s bazom alata za nastavnike u obrazovanju odraslih
  • Razvoj i provedba tečaja “Kulturalni narativi kao motivacijski poticaj za učenje kod starijih polaznika” u obliku kombiniranog učenja za nastavnike u obrazovanju odraslih
  • Razvoj digitalne knjige “COMPASS: Stvaranje identiteta kroz kulturno sjećanje”: Lako dostupni materijali za učenje i podučavanje stranog jezika koje je namijenjeno starijim polaznicima
  • Razvoj virtualnih geocaching puteva kulture namijenjenima starijim polaznicima.

Detalji projekta

ID PROJEKTA

2020-1-DE02-KA204-007391

WEB STRANICA PROJEKTA
NOSITELJ PROJEKTA

KVHS Norden, Njemačka

PARTNERI

KVHS Norden, Njemačka

Ustanova za obrazovanje odraslih Dante, Hrvatska

Polygonal, Italija

Foundation for Education and Innovation “Zini”, Latvija

Domspain, Španjolska

UNAVE, Portugal

Universidade De Aveiro, Portugal