BOOKIRAJ(SE)!

O projektu

Projekt BOOKIRAJ(SE)! pridonijet će rastu zapošljavanja pripadnika ranjive skupine te usmjeriti svoje aktivnosti na unaprjeđenje vještina i znanja osoba starijih od 54 godine i osoba s invaliditetom kako bi se lakše integrirali na tržištu rada turističkog sektora. Svrha projekta je unapređenje obrazovanja kroz niz obrazovno/edukativnih aktivnosti prilagođenih potrebama ciljne skupine te primjena stečenih znanja kroz praktičnu primjenu kod Poslodavca partnera. Istovremeno, edukaciju prolaze nastavnici i mentori kako bi ojačali svoje andragoško didaktične sposobnosti.

Premda je u RH turizam jedna od strateških odrednica, postojeći sustav cjeloživotnog obrazovanja namijenjen turizmu u Hrvatskoj ne zadovoljava potrebe turističkog gospodarstva i sustava turističkih organizacija, budući da nije sveobuhvatan i u dovoljnoj mjeri konzistentan. Sektor se susreće sa sljedećim problemima koje Projekt BOOKIRAJ(SE)! obuhvaća i rješava: (1) ranjivim skupinama nedostaju znanja i vještine kako bi se mogli zaposliti u turizmu i ugostiteljstvu (2) nedostatak kvalificirane radne snage, ali i stručnih vještina mentora i nastavnika koji bi svoja znanje prenosili ostalim zaposlenicima (3) nema programa koji omogućuje razvoj “mekih vještina” kroz stručno osposobljavanje i praktičnu nastavu.

Cilj projekta

Cilj projekta BOOKIRAJ(SE)! je pridonjeti zapošljivosti ranjivih skupina s područja Primorsko-goranske županije koje imaju otežan pristup tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva kroz osposobljavanje/usavršavanje voditelja e-bookinga i prodaje, uspostavom trajne suradnje s poslodavcem i educiranjem nastavnika i mentora andragoškom didaktikom.

Detalji projekta

ID PROJEKTA

UP.02.2.2.03.0020

WEB STRANICA PROJEKTA
NOSITELJ PROJEKTA

Ustanova za obrazovanje odraslih Dante, Hrvatska

PARTNERI

Autotrans d.d. – Arriva Travel