Music, Drama and Storytelling Resources for Competence Building with Marginalised Adults

O projektu

Projekt ARTSKUL razrađuje inovativne metode privlačenja marginaliziranih odraslih osoba u sustav obrazovanja. Dostupni statistički podaci pokazuju kako otprilike jedna četvrtina odraslih osoba u EU u dobi od 25 do 64 godine, odnosno otprilike 70 milijuna ljudi, nije završilo nikakvo formalno obrazovanje iznad razine nižeg srednjeg obrazovanja. Ovaj podatak uključuje oko 20 milijuna ljudi koji su napustili obrazovni sustav s ne više od osnovnog obrazovanja. Istraživanje OECD-ovih vještina odraslih (PIACC) utvrdilo je da u 17 zemalja koje su sudjelovale u prvom krugu istraživanja prosječno čak 19,9% i 23,6% odraslih osoba ima nisku razinu postignuća u pismenosti i računanju.

Istraživanje također naglašava činjenicu kako je za odrasle osobe s niskom ili nikakvom kvalifikacijom, nezaposlene i ekonomski neaktivne te starije osobe vjerojatnost da će sudjelovati u cjeloživotnom učenju vrlo mala. Prema istraživanjima, čak 80% odraslih koji ne sudjeluju u obrazovanju ili nekoj drugoj vrsti obuke ne izražava interes za sudjelovanje u organiziranim aktivnostima učenja. Partneri u ovom projektu smatraju da su potrebni novi pristupi kako bi se marginalizirane skupine pokušale ponovno privući u cjeloživotno učenje.

Projekt ARTSKUL predlaže nov, inovativan pristup koji za učenje koristi umjetničke discipline, uključujući glazbu, dramu i pripovijedanje priča, kako bi se izgradio paket obrazovnih resursa za zanimljivije savladavanje ključnih vještina odraslih s niskim kvalifikacijama. Partneri su uvjereni kako se tradicionalni model obrazovanja gdje nastavnik predaje bez prevelike interakcije s „publikom“ ne uklapa u ideju privlačenja ove skupine ljudi, već je za to potreban novi, cjelovitiji pristup podučavanju.

U pedagoškom kontekstu, izvedbene umjetnosti pripovijedanja, drame i glazbe u drugom su planu i danas se rijetko smatraju odgovarajućim tehnikama za izgradnju ključnih kompetencija. Ipak, kod ciljne skupine marginaliziranih odraslih osoba s niskom razinom pismenosti, aktivnosti poput pripovijedanja ili dramskih i glazbenih radionica mogu se smatrati učinkovitim tehnikama za prevladavanje socijalnih i kulturnih barijera te izgradnju njihovih ključnih kompetencija.

Detalji projekta

ID PROJEKTA

2019-1-DK01-KA204-060174

TRAJANJE

1. rujna 2019. – 30. rujna 2021.

WEB STRANICA PROJEKTA
NOSITELJ PROJEKTA

FO-Aarhus, Danska

PARTNERI

The Rural Hub CLG, Irska

Proportional Message – Associação, Portugal

Asociación cultural y medioambiental Permacultura Cantabria, Španjolska

Ustanova za obrazovanje odraslih Dante, Hrvatska

Speha Fresia SC, Italija

Centre for the Advancement of Research and Development in Educational Technology “Cardet” Ltd, Cipar

NEVSEHIR TICARET VE SANAYI ODASI, Turska