Effective Knowledge Transfer and Competence Development in the Senior Community

O projektu

Projekt ALL-LOCAL bavi se učinkovitim prijenosom znanja i razvojem kompetencija među osobama starije životne dobi.

Cilj je projekta donijeti i promovirati stručne preporuke i primjere dobre prakse za unapređenje usluga i rješavanje praktičnih problema ustanova koje imaju iskustva u području pružanja usluga cjeloživotnoga učenja za osobe starije (50+) životne dobi, i to u sljedećim uslužnim domenama:

  • promocija zdravoga životnog stila;
  • usluge koje se temelje na prijenosu znanja;
  • volontiranje kao oblik učenja;
  • međugeneracijska suradnja.

Detalji projekta

ID PROJEKTA

EFOP-5.2.2.-17-071

NOSITELJ PROJEKTA

Nevelők Háza Egyesület , Mađarska

PARTNERI

Ustanova za obrazovanje odraslih Dante, Hrvatska

TENENET o. z., Slovačka

Navicula.m, Poljska

AKLUB, Češka