ACT IT OUT

O projektu

Kulturna inteligencija kao vještina sve se više cijeni u današnjem globaliziranom društvu jer nam omogućuje razumijevanje utjecaja koji kultura može imati na društva i društveno ponašanje. Sposobnost razumijevanja i prihvaćanja različitih kultura i njihove raznolikosti jedan je od ključeva uspjeha u svim područjima našeg života.

Tri komponente koje identificiraju kulturnu inteligenciju su kognitivna, emocionalna i fizička. Kognitivna komponenta (um) je kada je osoba s visokom razinom kulturne inteligencije sposobna uspostaviti strategije učenja koje im omogućuju da identificiraju načine zajedničkog razumijevanja. Emocionalna komponenta (srce) je jednostavno stvar povjerenja i motivacije. Osoba s visokim kulturnom inteligencijom potpuno je uvjerena da će moći prevladati poteškoće i visoko je motivirana za to. Fizička komponenta (tjelesna) sastoji se od kulturnih gesta koje ste skloni činiti. Na primjer, način na koji pozdravljate druge razlikuje se u različitim kulturama – neki se ljudi rukuju, drugi se ljube, pa čak i grle dok se drugi ne dodiruju ili ne gledaju u oči.

Kako bi se izgradila kulturna inteligencija odraslih učenika diljem Europe, projekt ACT-IT-OUT predlaže inovativan pristup korištenju kreativnosti u kulturnom obrazovanju preslikavanjem ove tri komponente u predloženi 3P program – fotografije, pjesme i izvedbe.

U predloženom programu 3P, partneri ACT-IT-OUT koristit će medij fotografije kako bi podržali odrasle učenike u razvijanju svoje kognitivne svijesti o kulturi – za snimanje fotografija koje predstavljaju razumijevanje različitih kultura i podršku odraslim učenicima da razviju vlastito razumijevanje vlastite kulture i kako to utječe na njihovu vlastitu perspektivu svijeta i drugih kultura.

Kako bi se pozabavili emocionalnom komponentom, na temelju fotografija koje će snimiti odrasli učenici, projektni partneri podržat će učenike da planiraju i napišu kratke pjesme koje će imati za cilj prenijeti njihove osjećaje i motivacije vezane uz kulturna pitanja. Pisanje ovih pjesama također će podržati odrasle učenike da procijene svoje emocionalne odgovore na određene aspekte kulture i da samoprocjene svoju motivaciju za razvoj svoje kulturne inteligencije.

Konačno, kako bi se riješila fizička komponenta, odraslim učenicima bit će pružana podrška u razvijanju svojih vještina kao izvođačima. U resursima vezanim za izvedbu koji su razvijeni u sklopu ovog programa, odrasli učenici će biti potaknuti da razviju svoje vještine za izvođenje pjesama koje su napisali, ali i da uključe radnje, geste i pokrete koji su sinonimi za njihovu vlastitu kulturu, ali i za druge kulture.

Partneri ACT-IT-OUT vjeruju da je ovo uistinu jedinstven format za obrazovanje odraslih učenika kako bi razvili svoju kulturnu inteligenciju.

U osnovi, ACT-IT-OUT ima za cilj podržati odrasle učenike diljem Europe da koriste ove umjetničke discipline za razvoj vlastite kulturne inteligencije i promicanje uvažavanja kulturne raznolikosti u cijelom europskom društvu. Da bismo postigli ovaj cilj, razvit ćemo tri ključna intelektualna rezultata i surađivati s našim pridruženim partnerima na razvoju projekta koji je relevantan i prikladan za svrhu.

Detalji projekta

ID PROJEKTA

2020-1-FR01-KA204-080239

TRAJANJE

1.3.2021. – 28.2.2023.

WEB STRANICA PROJEKTA
NOSITELJ PROJEKTA

Speha Fresia SC, Italija

PARTNERI

Future in Perspective Limited, Irska

Ustanova za obrazovanje odraslih Dante, Hrvatska

Asociatia pentru Educatie si Dezvoltare Durabila, Rumunjska

Générations Solidaires Val d’Oise 95, Francuska

Skills Elevation FHB, Njemačka

Neophytos Ch. Charalambous (Institute of Development LTD), Cipar

A.T.C.L. Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio, Italija

Galerija