Nekad prva priznata škola stranih jezika u Rijeci, danas Ustanova za obrazovanje odraslih!

Ustanova za obrazovanje odraslih Dante započela je svoju aktivnost 1991. kao specijalizirana škola za podučavanje talijanskog jezika, no ubrzo je proširila ponudu i na druge strane jezike. Od 2008. godine Ustanova je ispitni centar za međunarodni ispit iz talijanskoga jezika – CILS, a od 2009. godine djeluje kao ustanova. Pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske je verificirala programe učenja stranih jezika, čime polaznici Ustanove za obrazovanje odraslih Dante nakon završenog programa i položenog ispita dobivaju javnu ispravu, tj. svjedodžbu o znanju stranoga jezika koju upisuju u e-radnu knjižicu.

Danas Ustanova za obrazovanje odraslih Dante ima iznimno širok spektar obrazovnih programa.

Osim formalnih programa učenja stranih jezika, Ustanova za obrazovanje odraslih Dante provodi niz regionalnih i međunarodnih projekata, organizira različite neformalne tečajeve za građanstvo, bavi se usavršavanjem nastavnika i promocijom obrazovanja odraslih.

Ustanova u svom radu pomaže ugroženim i marginaliziranim skupinama (migrantima, nezaposlenim ženama, osobama starijima od 50 godina, osobama s teškoćama u razvoju, mladima koji su napustili obrazovni sustav i dr.) osmišljavanjem i provođenjem besplatnih tečajeva i projektnih aktivnosti kojima se potiče njihova integracija i aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici ili na tržištu rada.

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu i postignućima, Ustanova Dante prepoznata je priznata u široj lokalnoj i regionalnoj zajednici po razini kvalitete rada i usklađenosti s potrebama modernoga društva i suvremenih pristupa učenju i poučavanju. Svojim angažmanom Ustanova Dante doprinosi održivom razvoju obrazovanja odraslih na regionalnoj, državnoj i međunarodnoj razini.

Program prilagođen svakom polazniku

U opuštenom, inspirativnom i kreativnom prostoru na interesantan i domišljat način podučavaju vrhunski profesori, uglavnom izvorni govornici. Svi naši nastavnici stručno se usavršavaju u inozemstvu i jednom mjesečno u našoj Ustanovi. Broj polaznika je ograničen jer isključivo rad u malim grupama dovodi do vrhunskih rezultata. Svi naši programi podržavaju individualne potrebe svakog polaznika i prilagođeni su svakoj životnoj dobi.

Misija i vizija

Misija, odnosno, svrha djelovanja Ustanove za obrazovanje odraslih Dante odnosi se na pružanje najviše kvalitete obrazovanja za odrasle polaznike kroz moderne i inovativne obrazovne programe i sadržaje primjenom suvremenih metoda, informacijsko-komunikacijskih tehnologija i trendova u prenošenju znanja. Polaznicima se želi omogućiti stjecanje ključnih općeobrazovnih i strukovnih kompetencija kao preduvjet za cjeloživotno učenje, osposobiti ih za konkurentno i kompetitivno sudjelovanje na tržištu rada sukladno potrebama tržišta rada koji će stečeno znanje i usvojene kompetencije znati koristiti u poslovnom i privatnom životu, tj. omogućiti im da se uključe u društvene i gospodarske segmente kao odgovorni i osviješteni pojedinci. Ujedno, polaznike potičemo na kritičko razmišljanje i sudjelovanje u nastavnim i izvannastavnim aktivnostima te uključivanje u europske projekte a sve u cilju postizanja izvrsnosti i napredovanja.

Vizija se očituje u zauzimanju pozicije Ustanove za obrazovanje odraslih Dante kao vodeće ustanove za obrazovanje odraslih u Republici Hrvatskoj u području formalnog i neformalnog obrazovanja u idućih 5 godina. Nastavit će se poticati izvrsnost kod polaznika te nastavnog i nenastavnog osoblja ustanove putem primjene digitalizacije nastave, korištenjem dostupnih e-sadržaja, osiguravanjem najkvalitetnijih uvjeta rada kao preduvjet za stvaranje visoke dodatne vrijednosti (adekvatna opremljenost učionica, stručna usavršavanja i sl.). Želimo biti suvremena i uspješna ustanova koja kontinuirano prati potrebe odraslih polaznika i tržišta rada u okviru cjeloživotnog područja.

0
USPJEŠNO OBRAZOVANIH POLAZNIKA
0
ČLANOVA TIMA
0
AKTIVNIH POLAZNIKA
0+
PROJEKATA

EU PROJEKTI

Vaučeri za besplatno obrazovanje
Škola jezika
Osposobljavanje i usavršavanje

KOJI
OBRAZOVNI
PROGRAM
ODABRATI?

Postavi pitanje!

CERTIFIKATI I PARTNERSTVA

Naši su tečajevi verificirani od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske te polaznici na kraju semestra polažu ispit kojim stječu potvrdu, odnosno svjedodžbu o razini kompetencije u stranom jeziku.

ŠTO O NAMA KAŽU MEDIJI? (en)

HRT RADIO

FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI

 

FIUMAN.HR