Ustanova za obrazovanje odraslih Dante zalaže se za obrazovanje odraslih koje će biti dostupno svim dobnim skupinama kroz pružanje najviše kvalitete obrazovanja putem modernih i inovativnih obrazovnih programa te sadržaja, primjenom suvremenih metoda, informacijsko-komunikacijskih tehnologija i trendova u prenošenju znanja. Ustanova se vodi načelom osiguranja kvalitete, promicanjem međunarodne suradnje i partnerstva, poticanjem cjeloživotnog učenja te odgovara potrebama pojedinaca, ali i trenutnim potrebama društva, a pri tome doprinosi razvoju obrazovanja odraslih.